Målsettingen med nettsiden lokalmat.org er å gi en samlet oversikt over det manfoldet av større og mindre lokalmat produsenter som finnes i Norge i dag. Den skal gjøre det mulig å gi en oversikt for de av oss som er spesielt interessert i lokale mat tradisjoner og som bruker mye tid på å prøve produkter fra de mange spennende produsentene som i dag finnes.

Vi som star bak lokalmat.org er en liten gjeng ildsjeler som brenner for å gjøre småskalamat og lokalmat mer tilgjengelig. Vi har undret oss over hvorfor mye av den spennende og gode mat som produseres i det ganske land ikke finner veien til butikkhyllene. Trolig er det en kombinasjon av elementer som gjør dette. Det ene kan for eksempel være at vi som forbrukere ikke vet om hva som finnes og av den grunn har utfordring med å etterspørre noe konkret og det andre kan være de store matvarekjedenes krav til lønnsomhet og fortjeneste, og av den grunn liten økonomisk interesse av å gjøre denne typen mat tilgjengelig i butikkhyllene. Andre elementer kan selvfølgelig være kostnad med å få varer til den enkelte butikk, og stabil leveransekapasitet hele året. Personlig har jeg ett ønske om å gi alle de av oss som er opptatt av denne typen mattradisjoner en oversiktlig oversikt over både produkter og produsenter som finnes i Norge i dag. Har i flere år savnet å få en totaloversikt over alle småskalamat produsenter i Norge i tillegg til hvilke produkter som tilbys fra hver av dem. På de store stedene med informasjon over alle firmaer i Norge var det vanskelig å få ut kun lokalmatprodusenter, i tillegg manglet det informasjon om hvilke produkter som den enkelte produserte. På andre nettsteder var det kun ett fåtall produsenter.

For noen år siden bestemte noen av oss seg for å bruke litt tid på å søke opp det vi kunne finne av produsenter som oppgav at de produserte lokal mat eller småskalamat. Vi fulgte linker og samlet informasjon fra flere hundre nettsteder. All informasjonen ble samlet inn, gjennomgått manuelt og dubletter ble fjernet. Resultatet var en liste med over 800 navn på enkeltpersoner, gårder eller firmaer som på en eller annen måte var involvert i lokal matproduksjon og hadde fokus på lokale mattradisjoner. Nå to år etter er denne listen på over 900. Frem til nå har vi som har etablert dette nettstedet stått for all innleggelse av informasjon. Nå er nettsidene tilpasset slik at alle produsenter som oppdager at de ikke er lagret her, selv kan legge inn egne opplysninger.

Vi som brenner for dette opplever denne tjenesten som svært viktig og vil så langt vi klarer å holde kostnadene nede dekke de utgiftene som påløper for denne tjenesten. Som følge av dette er det gratis å både oppdatere egen informasjon og registrere ny informasjon. For de av småskalamat og lokalmatprodusentene som legger inn egen info selv, vil en når som helst kunne endre egne opplysninger. For at det skal være mulig for systemet å begrense muligheten for at andre kan endre de opplysninger som du legger inn, må du opprette deg som bruker først. Merk at de produsenter som er lagt inn av oss til nå, må oppdateres av oss. Er det ønskelig å gjøre dette selv, eller det er noen opplysninger som er mangelfulle eller som er feil, ta bare kontakt ved å klikke på "kontakt" i menylinjen øverst på nettstedet.

Mathilsen fra lokalmat.org 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Sist oppdatert...

22 July, 2015

Noen utvalgte oppføringer.

Politics

  Entertainment

   Business

    Sport

     Technology