Lokalmat.org er nede for vedlikehold etter et virusangrep. Vi vil komme tilbake snarest med god oversikt over lokalmatprodusenter i Norge.